Kancelaria prawna w Niemczech

Prawne porady w Niemczech

Zakres usług

Szeroko rozumiane prawo gospodarcze jest głównym elementem usług prawnych świadczonych na rzecz polskich przedsiębiorstw. Oprócz działalności procesowej niezmiernie ważnym aspektem usługi prawnej jest profesjonalne doradztwo prawne mające na celu przygotowanie pomyślnej i długotrwałej działalności gospodarczej na terenie Niemiec, a także zabezpieczenie roszczeń polskich przedsiębiorstw eksportujących towary do Niemiec. Zakres świadczonych usług prawnych obejmuje między innymi:

 1. bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw
 2. opinie i konsultacje prawne
 3. opracowywanie kontraktów i umów a także sporządzanie ogólnych warunków umów
 4. przedstawicielstwo procesowe i poza procesowe

Zakres świadczonych usług wyznaczają doświadczenie i obszerna znajomość zarówno prawa niemieckiego jak i prawa polskiego. Poszczególne obszary kompetencji składają się na unikalną, specjalistyczną ofertę pozwalającą rozwiązywać problemy oraz realizować cele nawet najbardziej wymagających klientów:

 1. dochodzenie należności
 2. międzynarodowe prawo prywatne, szczególnie prawo handlowe
 3. prawo transportowe
 4. prawo spółek handlowych
 5. prawo upadłościowe i naprawcze
 6. prawo budowlane
 7. prawo pracy